WWZ introduceert hoger beroep bij ontslag

19th nov 2014, Author: admin

In deze blog bespreek ik de meest in het oog springende wijzigingen van het nieuwe ontslagrecht voor de alledaagse praktijk.

Hoger beroep na UWV

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzegt met toestemming van het UWV kan de werknemer deze beslissing in tweede instantie voorleggen aan de kantonrechter. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst herstellen of de opzegging in stand laten. Van deze beslissing kan zowel de werkgever als de werknemer in hoger beroep bij het Gerechtshof en Hoge Raad.

Hoger beroep na kantonrechter

Werkgever en werknemer kunnen een verzoek indienen bij de kantonrechter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst beëindigen, het dienstverband herstellen en/of (bij beëindiging) een extra vergoeding, bovenop de wettelijke transitievergoeding, aan de werkgever opleggen. Van deze beslissing van de kantonrechter kunnen werkgever en werknemer in hoger beroep bij het Gerechtshof en Hoge Raad.

Kanttekening hierbij is dat als de werknemer zelf een ontbindingsverzoek heeft ingediend hij of zij alleen in hoger beroep mag van de hoogte van de (extra) vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst en bedenktijd

Naast procederen kunnen werkgever en werknemer ook in onderling overleg een vaststellingsovereenkomst sluiten om het dienstverband te beëindigen. In de huidige arbeidsrechtpraktijk wordt van deze mogelijkheid al veelvuldig gebruik gemaakt. De belangrijkste wijziging is de introductie van de wettelijke bedenktijd voor de werknemer na het sluiten van de overeenkomst. Na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst heeft de werknemer straks 14 dagen bedenktijd, zonder opgaaf van redenen, om op zijn ja- woord terug te komen.

WW

Ook de Werkloosheidswet wordt flink versoberd. De maximale duur van een WW – uitkering wordt vanaf 2016 afgebouwd van 38 maanden naar 24 maanden, eventueel met 14 maanden te verlengen door afwijkende afspraken in CAO’s op te nemen. Daarnaast moet een uitkeringsgerechtigde na 6 maanden solliciteren op alle soorten arbeid, werk onder niveau daaronder begrepen. Deze laatste regel gaat al per 1 juli 2015 gelden.

De wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht betekenen dat uw organisatie per 1 januari 2015 WWZ – proof moet zijn. Indien u als werkgever tegen zaken aanloopt neem dan vrijblijvend contact op met JPB Legal.

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *