Tussen kerst en oud & nieuw is de tijd voor nalatenschapsplanning

17th dec 2015, Author: admin

Tussen de kerst en de oliebollen in is het in nalatenschapsland een drukte van belang. Menig familiekapitaal wordt in deze periode veilig gesteld voor de volgende generatie door gebruik te maken van de jaarlijkse belastingvrijstelling. Wat smaken de oliebollen en appelflappen toch goed!

In dit blog zal ik ingaan op de achtergrond van de jaarlijkse belastingvrije schenking in het kader van een verstandige nalatenschapsplanning.

Schenken: belasting, tarieven en vrijstellingen

Eerst wat droge kost. Over een schenking wordt een schenkbelasting geheven tussen de 10% en 40%, met een vrijstelling van € 5.277 voor kinderen en € 2.111 voor de overige ontvangers. Bij schenkingen aan een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling) of een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) geldt zelfs een onbeperkte vrijstelling. Ook mogen ouders eenmaal belastingvrij een bedrag van € 25.322 aan ieder kind schenken. Deze vrijstelling loopt zelfs op tot € 52.752 als de schenking door het kind wordt gebruikt om te investeren in het huis, bijvoorbeeld voor een verbouwing of voor de aflossing van de hypotheek.

Nalatenschapsplanning door middel van schenkingen

Door jaarlijks belastingvrij te schenken wordt het vermogen verminderd waarover vermogens- en erfbelasting moet worden betaald. Een ander motief om te schenken is het beperken van de kosten voor opname in een verpleeghuis: de AWBZ-bijdrage. Door het vermogen tijdens leven al grotendeels over te dragen aan kinderen, voordat opname in een verpleeghuis een feit is, wordt voorkomen dat het familiekapitaal opgaat aan eigen bijdrages voor het verpleeghuis.

Elk jaar een bedrag overmaken of alleen op papier?

In plaats van elk jaar een bedrag over te maken aan de kinderen kan de ouder er ook voor kiezen om op papier te schenken. Een deel van het vermogen kan zo worden overgedragen aan de kinderen zonder dat de ouder het in zijn portemonnee voelt. Een papieren schenking is een prima alternatief als het vermogen vooral in onroerend goed zit in plaats van in contanten op de bank. Om de schenking bij overlijden uiteindelijk toch te ontvangen moet deze zijn opgemaakt bij notariële akte. Verder geldt dat de schenker jaarlijks minimaal 6% rente betaald over de schenking aan het kind. Deze rente is voor het kind onbelast.

Schenking en overlijden: telt de schenking mee voor de erfenis?

Overlijdt de schenker binnen 180 dagen na de schenking dan geldt de schenking als een “verkrijging krachtens erfrecht”. Hierover is erfbelasting in plaats van schenkbelasting verschuldigd. Als de schenker binnen 5 jaar na de schenking overlijdt dan wordt de schenking meegerekend bij het bepalen van de waarde van de nalatenschap. Eventueel betaalde schenkbelasting wordt in dat geval verrekend met de erfbelasting. De schenking telt overigens niet mee voor de erfenis als dit in het testament als zodanig is opgenomen.

Conclusie: nalatenschapsplanning is maatwerk!

Schenken en erven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kern van schenken tijdens leven is besparing van de erfbelasting over de nalatenschap zodat er meer overblijft voor de erfgenamen.

Naast de schenking zijn er ook andere fiscale en juridische instrumenten om te gebruiken voor nalatenschapsplanning. Denk hierbij aan het huwelijksvermogensregime (gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden), testamenten, pensioenen en levensverzekeringen. Daarnaast kunnen ook internationale aspecten een rol spelen, bijvoorbeeld als er onroerend goed in het buitenland is. Elke persoonlijke en financiële situatie is anders en vereist individueel maatwerk.

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen over uw nalatenschapsplanning neem dan vrijblijvend contact op met JPB Legal via 030 – 63 855 05 of via info@jpb-legal.nl.

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *