Invoering Wet Werk en Zekerheid wijzigt arbeidsrecht ingrijpend

17th okt 2014, Author: admin

In deze blog bespreek ik de belangrijkste wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid voor tijdelijke contracten, de ontslagroutes (UWV / kantonrechter) en de ontslagvergoeding.

Tijdelijke contracten

Een tijdelijk contract loopt nu nog automatisch af. Vanaf 1 januari 2015 geldt er een “aanzegtermijn”. De aanzegtermijn houdt in dat de werkgever de werknemer voor het aflopen van het contract schriftelijk moet informeren over de verlenging van het contract. Als de werkgever geen aanzegging doet en het contract wordt beëindigd is hij 1 maandloon verschuldigd aan de werknemer.

Naast de introductie van de aanzegtermijn geldt voor tijdelijke contracten dat de werknemer eerder een vast contract krijgt: na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar is er bij een volgend contract (het vierde contract) sprake van een vast contract. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor alle tijdelijke arbeidscontracten die zijn gesloten op of na 1 juli 2014.

Let op: voor bestaande arbeidscontracten die na 1 juli 2014 de termijn van twee jaar overschrijden geldt nog de oude ketenregeling van drie jaar.

Ontslagroute

Werkgevers kunnen na 1 juli 2015 niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt behandeld door het UWV, alle overige ontslagzaken worden behandeld door de kantonrechter. Uiteraard blijft het voor werkgever en werknemer wel mogelijk om in onderling overleg een beëindigingsovereenkomst te sluiten.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Een werknemer die na twee jaar wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar tot het tiende dienstjaar, hierna een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding is maximaal € 75.000 of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan € 75.000 per jaar verdient. Overigens heeft de werknemer niet in alle gevallen recht op een transitievergoeding: zo ontvangt de werknemer geen vergoeding bij wangedrag of bij faillissement van de werkgever.

Tip: de transitievergoeding is belastingvrij als deze door de werknemer wordt gebruikt voor scholing of outplacement.

Nog meer wijzigingen …

Naast de hier besproken wijzigingen staat er nog meer op stapel. Zo komt er de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter, gaat er een bedenktijd gelden na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst en worden de eisen en de duur van de WW aangescherpt. In mijn volgende blog zal ik hierop ingaan.

In verband met de aanstaande wijzigingen in het arbeids- en ontslagrecht organiseert Advocatenkantoor JPB Legal dit najaar informatiebijeenkomsten voor werkgevers en werknemers. De eerste bijeenkomst voor werkgevers is op 6 november aanstaande. Zie bijgevoegde uitnodiging. Interesse? Neem contact op via info@jpb-legal.nl

 

Uitnodiging lunchcursus WWZ 6 november 2014

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *