Hoe kom je aan informatie om je legitieme portie te berekenen?

28th feb 2018, Author: admin

In een eerdere blog schreef ik over de legitieme portie en over hoe je er als onterfd kind aanspraak op kunt maken (http://www.jpb-legal.nl/onterfd-wat-nu/) Als de legitimaris – degene die een beroep doet op de legitieme portie – zich bij de erfgenamen meldt zullen deze alle gegevens moeten verstrekken voor de berekening van de legitieme portie.

In mijn praktijk gaan de meeste zaken met betrekking tot legitieme portie over de informatieverstrekking aan de legitimaris. Dat is op zich niet verwonderlijk omdat de erfgenamen en de legitimaris een tegenstrijdig belang hebben. In dit blog ga ik in op de verschillende belangen van de erfgenamen en de legitimaris en of de legitimaris ook zelf gegevens kan opvragen bij derden – zoals de Belastingdienst of de bank – om zijn legitieme portie te kunnen berekenen.

De positie van de legitimaris en de positie van de erfgenamen in een nalatenschap

De positie van een legitimaris in een nalatenschap is anders dan die van een erfgenaam. Een legitimaris heeft alleen een geldvordering op de nalatenschap ter hoogte van zijn legitieme portie. De erfgenamen hebben naast een geldvordering ook aanspraak op goederen en zitten gezamenlijk aan de “verdelingstafel”. De erfgenamen wikkelen de nalatenschap af en de legitimaris is – slechts – schuldeiser.

De erfgenamen moeten alle informatie over de legitieme portie aan de legitimaris verstrekken en deze uiteindelijk uitbetalen. De legitimaris is dus afhankelijk van de medewerking van de erfgenamen. Als de verhoudingen binnen de familie goed zijn is dit in het algemeen geen probleem, maar het wordt vaak ingewikkelder als dat niet het geval is..

Verstrekken van gegevens door de erfgenamen

Welke belangen er tussen de erfgenamen en legitimaris ook spelen: op grond van de wet heeft de legitimaris gewoon recht op afschrift en inzage in alle gegevens om zijn legitieme portie te berekenen. Denk hierbij aan de boedelbeschrijving van de nalatenschap en een overzicht van alle in het verleden gedane schenkingen. De boedelbeschrijving zal onderbouwd moeten worden met een overzicht van alle banksaldi op datum overlijden, de inboedellijst (en de waarde daarvan) en een overzicht van alle schulden van de nalatenschap.

Mochten de erfgenamen deze gegevens niet (volledig) verstrekken dan kan de legitimaris niet zelf bij de bank of Belastingdienst aankloppen. Deze instanties zullen de gegevens alleen aan de erfgenamen verstrekken. Als de erfgenamen echter weigeren om de gegevens bij de instanties op te vragen dan kan de legitimaris op zijn beurt de rechter vragen om deze gegevens zelf – dus zonder tussenkomst van de erfgenamen – op te mogen vragen. Ook als de legitimaris twijfelt of de erfgenamen wel alle gegevens hebben verstrekt kan hij de kantonrechter vragen of hij de gegevens zelf mag opvragen.  De kantonrechter zal dit verzoek doorgaans toewijzen als de legitimaris het voldoende heeft toegelicht.

Tot hoe ver terug kunnen gegevens worden opgevraagd?

Banken hanteren een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar. Wil de legitimaris gegevens hebben van verder terug dan is het maar zeer de vraag of de bank deze nog heeft en ook verstrekt. Bij de Belastingdienst kunnen vaak nog wel gegevens van verder terug worden opgevraagd. De aangiften en aanslagen worden door de Belastingdienst over een langere periode terug verstrekt (12 tot 18 jaar terug).

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen over de legitieme portie, het opvragen van gegevens of nalatenschapsplanning? Neem dan vrijblijvend contact op met Jorrit den Besten, erfrechtspecialist van Advocatenkantoor JPB Legal, via 030 – 233 40 15 of via info@jpb-legal.nl.

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *