Amerikaanse toestanden rondom erfenis Prince ook in Nederland?

11th aug 2016, Author: admin

Erven zonder testament: Amerikaanse toestanden rondom erfenis Prince ook in Nederland?

In de VS is ophef ontstaan over de nalatenschap van de in april 2016 overleden zanger Prince. Hij heeft geen testament nagelaten en na zijn overlijden hebben tientallen mensen zich als familielid gemeld, in de hoop zo een deel van de geschatte 300 miljoen dollar uit zijn nalatenschap te kunnen bemachtigen. Deze mensen beweerden halfbroer of halfzus te zijn, of dat Prince hun vader zou zijn. De rechter heeft 29 van hen nul op rekest gegeven, aan zes anderen is gelast om een DNA-test te ondergaan om zo hun verwantschap met Prince vast te stellen. Zie ook: http://nos.nl/artikel/2122241-rechter-gelast-dna-tests-in-strijd-om-erfenis-prince.html

Zou dit in Nederland ook kunnen gebeuren? In dit blog bespreek ik het Nederlandse erfrecht bij versterf.

Nederlands erfrecht

In het Nederlandse recht is bij een erfenis zonder testament wettelijk bepaald wie de erfgenamen zijn: dit heet versterferfrecht. Allereerst moet een eventuele erfgenaam nog in leven zijn op het moment dat de nalatenschap (erfenis) openvalt. Vervolgens wordt er gekeken naar de familie van de overledene (in het erfrecht hij of zij “erflater” genoemd) en daarin wordt een bepaalde volgorde aangehouden:

1) de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater samen met de kinderen;

2) de ouders van de erflater samen met zijn broers en zussen;

3) de grootouders van de erflater;

4) de overgrootouders van de erflater;

Zijn er in de eerste groep (echtgenoot en kinderen) geen erfgenamen meer in leven dan komt de familie in de tweede groep aan bod. Zijn er ook geen ouders en/of broers en zussen meer in leven dan komen de grootouders en eventueel de overgrootouders aan bod. Dit laatste zal waarschijnlijk niet snel het geval zijn.

Bijzondere situaties

Het kan ook voorkomen dat een van de kinderen al is overleden, of dat hij op een of andere manier is uitgesloten om erfgenaam te zijn. Van het laatste geval kan sprake zijn als een van de kinderen heeft geprobeerd (of erin is geslaagd) de erflater om te brengen, bijvoorbeeld om hiermee aanspraak te kunnen maken op de erfenis. Dan is deze erfgenaam “onwaardig” om te erven. Is hiervan sprake, dan kan plaatsvervulling optreden; heeft de onwaardige of overleden erfgenaam bijvoorbeeld kinderen dan treden zij voor deze erfgenaam in de plaats. Zij erven dan het gedeelte dat de onwaardige of overledene normaliter zou hebben gekregen. In het geval er zes kinderen als plaatsvervuller optreden wordt het erfdeel logischerwijs door zes gedeeld.

De moraal van dit verhaal: als u toevallig familie bent van een goed bedeelde overleden beroemdheid, dan kunt u dus ook naar Nederlands recht in aanmerking komen voor (een deel van) deze erfenis!

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over erfrecht of over uw nalatenschapsplanning, neem dan vrijblijvend contact op met Jorrit den Besten, erfrechtspecialist van Advocatenkantoor JPB Legal via 030 – 63 855 05 of via info@jpb-legal.nl .

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *