Afwikkeling van een erfenis in de nieuwe gemeenschap van goederen

17th jan 2018, Author: admin

Op 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen gewijzigd. Een wijziging die ook van invloed is op het erfrecht en op de afwikkeling van nalatenschappen. In dit blog bespreek ik de nieuwe gemeenschap van goederen en de gevolgen hiervan voor het erfrecht.

Gemeenschap van goederen voor en na 1 januari 2018

Tot 1 januari 2018 was het zo dat wanneer partners met elkaar in het huwelijk traden alle bezittingen en alle schulden van beide partners in de huwelijksgemeenschap vielen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld een van de partners moest meebetalen aan de schuld van de andere partner is er sinds jaar en dag de mogelijkheid om op huwelijkse voorwaarden te trouwen.

Vanaf 1 januari 2018 is de gemeenschap van goederen veranderd. Bezittingen en schulden van iedere partner afzonderlijk vallen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven privé, tenzij deze voor het huwelijk door de partners gezamenlijk zijn aangegaan zoals bijvoorbeeld een hypotheekschuld.  Het vermogen en de schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd vallen,  net als in de oude situatie, wel in de (nieuwe) gemeenschap van goederen.

Wijzigingen in het erfrecht: uitsluiting van de gemeenschap van goederen

Voor 1 januari 2018 moest een erflater (= degene die een testament maakt) een uitsluitingsclausule in zijn testament opnemen om te voorkomen dat het erfdeel bedoeld voor een van zijn kinderen in een gemeenschap van goederen viel. In de situatie vanaf 1 januari 2018 is dit automatisch het geval en hoeft een erflater dit niet meer bij testament (apart) te regelen.  Erfenissen die  tijdens het huwelijk worden ontvangen vallen niet meer in de gemeenschap van goederen en blijven privé. Als een erflater toch wil dat de erfenis in de gemeenschap van goederen valt moet hij een insluitingsclausule opnemen in zijn testament.

Tot slot

De nieuwe regels gelden voor alle huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018. De regels gaan echter niet voor iedereen gelden, want het oude recht blijft van toepassing op huwelijken gesloten voor 1 januari 2018. Dit geldt ook voor testamenten met een uitsluitingsclausule die zijn opgemaakt voor 1 januari 2018.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit blog vragen over de gevolgen van de nieuwe gemeenschap van goederen voor uw erfenis? Neem dan vrijblijvend contact op met Jorrit den Besten, erfrechtspecialist van Advocatenkantoor JPB Legal, via 030 – 233 40 15 of via info@jpb-legal.nl.

Comments (0)

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *